Dyslexie en logopedie

Geplaatst op

De term dyslexie wordt gebruikt om iemand te beschrijven die moeite heeft met het lezen van gedrukte woorden, ook al heeft hij/zij normale intelligentie en kreeg hij/zij de juiste leesinstructie.

Hoe helpt logopedie kinderen met dyslexie?

Als taalpathologen hebben we een uitgebreide training en kennis over fonologische vaardigheden. Veel kinderen met spraakgeluidsfouten hebben fonologische fouten. Dit betekent dat ze moeite hebben om te begrijpen welke geluiden moeten worden samengevoegd tot woorden. Ze kunnen gebruik maken van fonologische processen waarbij ze de ene klasse van geluiden vervangen door een andere (zoals het vervangen van alle lange geluiden zoals “s” door korte geluiden zoals “t”). Dezelfde kinderen met fonologische spraakfouten kunnen ook fonologische leesproblemen hebben (dyslexie).

Dat betekent dat logopedisten integraal deel moeten uitmaken van het leesinterventieteam van een kind, zelfs als het kind alleen moeite heeft met lezen en niet met spraak. We kunnen deze studenten helpen om hun algemene fonologische systemen te verbeteren en te begrijpen hoe geluiden samengaan om woorden te maken.

Ook hebben sommige kinderen met dyslexie problemen met het leren van talen, die ook door een logopedist moeten worden aangepakt.

Welk type logopedie moet er worden geboden aan kinderen met dyslexie?

De logopedist moet eerst een volledige beoordeling uitvoeren om te bepalen op welke gebieden therapie nodig is. De volgende vaardigheden moeten worden beoordeeld door een logopedist:

Maakt het kind gebruik van fonologische processen in zijn spraak?

Fonologische bewustwordingstechnieken: Hoe doet het kind met fonologische bewustmakingstaken zoals rijmen, segmenteren, segmenteren, mengen, etc.?

Hoe scoort het kind op expressieve en ontvankelijke taaltests?

Op basis van de resultaten van deze evaluatie moet er therapie worden gegeven om de gebieden met zorgen aan te pakken. Geen enkel gebied moet in de eerste plaats gericht zijn op één gebied, maar alle gebieden moeten in de therapie samen worden behandeld om het kind te helpen veranderingen aan te brengen in zijn hele fonologische systeem. Als een kind echter niet in staat is om zich op meerdere taken tegelijk te concentreren, moeten eerst de meest ernstige beperkingen worden aangepakt met andere vaardigheden.

Gerelateerde berichten

Over ons

Door proactief te werken aan een goede gezondheid kunnen mensen tijd en geld besparen, hun algemene gezondheid en levenskwaliteit verbeteren en de druk op de gezondheidszorg verminderen. Geef dus prioriteit aan je gezondheid en investeer vandaag nog in preventieve maatregelen!

Contactgegevens

Via info @ medischnetwerk.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden